ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด

ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด
ได้มากถึง 78%

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ช่วยลดความร้อนจากสปอร์ตไลท์
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ช่วยลดความร้อนจากสปอร์ตไลท์

ช่วยลดความร้อนจาก
สปอตไลท์ได้มากถึง 99%

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดแสงส่องผ่าน
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดแสงส่องผ่าน

ลดแสงส่องผ่าน
ได้มากถึง 95%

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole สะท้อนแสง
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole สะท้อนแสง

สะท้อนแสง
ได้มากถึง 43%

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดรังสียูวี
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดรังสียูวี

ลดรังสียูวี
ได้มากเกือบ 100%

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดรังสียูวี
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดรังสียูวี

ผ่านทุกสัญญาณดิจิตอล
GPS และ Easy pass

WHY
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ฟิล์มเซรามิคกันความร้อนคุณภาพระดับเอ็กซ์ตร้า
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ฟิล์มเซรามิคกันความร้อนคุณภาพระดับเอ็กซ์ตร้า
ฟิล์มเซรามิก Xtra-Cole
ฟิล์มเซรามิก Xtra-Cole

ฟิล์มเซรามิค

เกรดนาโนระบายความร้อนอัตโนมัติจาก USA
ไม่เหมือนใคร  ด้วย 3 คุณสมบัติพิเศษ

เข้ม... ภายนอกสว่างภายใน   
เคลียร์... ผ่านทุกสัณญาณดิจิทัล   
ชัด... ทุกทัศนวิสัยเป็น 2 เท่า เนื้อฟิล์มเนียนสวยผลิตจากอณู Super Nano Ceramic หลอมรวมเข้ากับเนื้อฟิล์มถึงระดับนาโนภายใต้อุณหภูมิกว่า 1000 °C (คงประสิทธิภาพทนทานยาวนานถึง 7 ปี เหนือกว่าฟิล์มเซรามิคทั่วไปที่มักใช้การเคลือบผิวฟิล์มด้วยผงเซรามิค ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2-3 ปี)
รุ่น สี การลดความร้อนจากแสงแดด แสงส่องผ่าน การสะท้อนแสง การลดรังสีความร้อนจาก UV
XC4OCMPSHC สีธรรมชาติ 65% 35% 6% 99%
XC20CMPSHC สีธรรมชาติ 70% 22% 7% 99%
XC15CMPSHC สีธรรมชาติ 72% 15% 5% 99%
XCO5CMPSHC สีธรรมชาติ 76% 5% 5% 99%
XC4OCMPSHC
สี สีธรรมชาติ
การลดความร้อนจากแสงแดด 65%
แสงส่องผ่าน 35%
การสะท้อนแสง 6%
การลดรังสีความร้อนจาก UV 99%
XC20CMPSHC
สี สีธรรมชาติ
การลดความร้อนจากแสงแดด 70%
แสงส่องผ่าน 22%
การสะท้อนแสง 7%
การลดรังสีความร้อนจาก UV 99%
XC15CMPSHC
สี สีธรรมชาติ
การลดความร้อนจากแสงแดด 72%
แสงส่องผ่าน 15%
การสะท้อนแสง 5%
การลดรังสีความร้อนจาก UV 99%
XCO5CMPSHC
สี สีธรรมชาติ
การลดความร้อนจากแสงแดด 76%
แสงส่องผ่าน 5%
การสะท้อนแสง 5%
การลดรังสีความร้อนจาก UV 99%
ฟิล์มเซรามิก Xtra-Cole
ฟิล์มเซรามิก Xtra-Cole
ฟิล์มเซรามิคเกรดนาโนระบายความร้อนอัตโนมัติจาก USA ไม่เหมือนใคร
ด้วย 3 คุณสมบัติพิเศษ

เย็นเร็ว...
เนื้อฟิล์มอัดแน่นด้วยอณู Nano - Air Ceramic เนื้อฟิล์มระบายอากาศอัตโนมัติ ไม่อมความร้อน ให้รถเย็นเร็วขึ้น แม้จอดตากแดดเป็นเวลานาน   
เข้มจริง...
เนื้อฟิล์มสวย แปลกใหม่ไลฟ์สไตล์ทันสมัย   
ชัดเจน...
สว่างเคลียร์ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน รองรับสัญญาณดิจิทัลทุกชนิดและได้รับการยอมรับเป็นฟิล์มเพื่อสุขภาพสำหรับยานยนต์ที่ต้องการฟิล์มเซรามิกชั้นเลิศเหนือกว่าฟิล์มเซรามิคทั่วไปในเมืองไทย
รุ่น การลดความร้อนจากแสงแดด การลดความร้อนจากสปอตไลท์ แสงส่องผ่าน การสะท้อนแสง การลดรังสี UV
Ceramic Air 35 64% 85% 32% 6% 99%
Ceramic Air 20 68% 86% 14% 5% 99%
Ceramic Air 15 69% 88% 12% 8% 99%
Ceramic Air 05 69% 88% 6% 5% 99%
Ceramic Air 35
การลดความร้อนจากแสงแดด 64%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 85%
แสงส่องผ่าน 32%
การสะท้อนแสง 6%
การลดรังสีความร้อนจาก UV 99%
Ceramic Air 20
การลดความร้อนจากแสงแดด 68%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 86%
แสงส่องผ่าน 14%
การสะท้อนแสง 5%
การลดรังสีความร้อนจาก UV 99%
Ceramic Air 15
การลดความร้อนจากแสงแดด 69%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 88%
แสงส่องผ่าน 12%
การสะท้อนแสง 8%
การลดรังสีความร้อนจาก UV 99%
Ceramic Air 05
การลดความร้อนจากแสงแดด 69%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 88%
แสงส่องผ่าน 6%
การสะท้อนแสง 5%
การลดรังสีความร้อนจาก UV 99%