ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
META Ceramic
Ceramic X
Ceramic Air
AERO Ceramic
Ceramic X Ionic+
Speed - X
X-Clusive
X-Trend
X-Treme
X-Gen
X-Flash
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
Star Series
Ceramic x
X-Clusive
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
X-Clusive ฟิล์มพิเศษ...เพื่อผู้บริหารรุ่นใหม่ 
รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ % แสงส่องผ่าน % การสะท้อนแสง % การลดรังสี UV
XC05BlackPSHC
เทาดำ 68 83 3 10 99
XC20GPSPSHC
คาร์บอน 53 68 33 6 99
XC35GPSPSHC
คาร์บอน 53 68 33 6 มากกว่า 99
XC45GPSPSHC
คาร์บอน 50 64 40 7 มากกว่า 99
XC50GOPSHC
ทองโมรา 60 78 50 15 เกือบ 99
XC50NGNPSHC
เขียวธรรมชาติ 54 70 52 12 99
XC40Ultra X PSHC
ธรรมชาติ 68 88 41 11 99
XC60Ultra GN PSHC
เขียวใส 52 67 63 20 99
XC70Ultra N PSHC
ธรรมชาติ 54 70 70 15 99
XC70GPSPSHC
เขียวใส 42 60 70 8 99
XC05BlackPSHC
สี เทาดำ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 68
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 83
% แสงส่องผ่าน 3
% การสะท้อนแสง 10
% การลดรังสี UV 99
XC20GPSPSHC
สี คาร์บอน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 53
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 68
% แสงส่องผ่าน 33
% การสะท้อนแสง 6
% การลดรังสี UV 99
XC35GPSPSHC
สี คาร์บอน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 53
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 68
% แสงส่องผ่าน 33
% การสะท้อนแสง 6
% การลดรังสี UV มากกว่า 99
XC45GPSPSHC
สี คาร์บอน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 50
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 64
% แสงส่องผ่าน 40
% การสะท้อนแสง 7
% การลดรังสี UV มากกว่า 99
XC50GOPSHC
สี ทองโมรา
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 78
% แสงส่องผ่าน 50
% การสะท้อนแสง 15
% การลดรังสี UV เกือบ 99
XC50NGNPSHC
สี เขียวธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 54
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 70
% แสงส่องผ่าน 52
% การสะท้อนแสง 12
% การลดรังสี UV 99
XC40Ultra X PSHC
สี ธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 68
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 88
% แสงส่องผ่าน 41
% การสะท้อนแสง 11
% การลดรังสี UV 99
XC60Ultra GN PSHC
สี เขียวใส
% การลดความร้อนจากแสงแดด 52
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67
% แสงส่องผ่าน 63
% การสะท้อนแสง 20
% การลดรังสี UV 99
XC70Ultra N PSHC
สี ธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 54
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 70
% แสงส่องผ่าน 70
% การสะท้อนแสง 15
% การลดรังสี UV 99
XC70GPSPSHC
สี เขียวใส
% การลดความร้อนจากแสงแดด 42
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 60
% แสงส่องผ่าน 70
% การสะท้อนแสง 8
% การลดรังสี UV 99