ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
META Ceramic
Ceramic X
Ceramic Air
AERO Ceramic
Ceramic X Ionic+
Speed - X
X-Clusive
X-Trend
X-Treme
X-Gen
X-Flash
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
Star Series
Ceramic x
X-Flash
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
X-Flash ฟิล์มกันร้อนสูง สะท้อนทุกความงาม
รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ % แสงส่องผ่าน % การสะท้อนแสง % การลดรังสี UV
XC05GreyPSHC
นิคเคิลเข้ม 72 93 12 29 99
XC20GreyPSHC
นิคเคิล 68 88 21 26 99
XC35GreyPSHC
นิคเคิล 52 67 35 16 99
XC40GNPSHC
นิคเคิลกลาง 55 71 40 12 99
XC60GNPSHC
เขียวอ่อน 46 62 58 14 99
XC05GreyPSHC
สี นิคเคิลเข้ม
% การลดความร้อนจากแสงแดด 72
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 93
% แสงส่องผ่าน 12
% การสะท้อนแสง 29
% การลดรังสี UV 99
XC20GreyPSHC
สี นิคเคิล
% การลดความร้อนจากแสงแดด 68
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 88
% แสงส่องผ่าน 21
% การสะท้อนแสง 26
% การลดรังสี UV 99
XC35GreyPSHC
สี นิคเคิล
% การลดความร้อนจากแสงแดด 52
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67
% แสงส่องผ่าน 35
% การสะท้อนแสง 16
% การลดรังสี UV 99
XC40GNPSHC
สี นิคเคิลกลาง
% การลดความร้อนจากแสงแดด 55
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 71
% แสงส่องผ่าน 40
% การสะท้อนแสง 12
% การลดรังสี UV 99
XC60GNPSHC
สี เขียวอ่อน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 46
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 62
% แสงส่องผ่าน 58
% การสะท้อนแสง 14
% การลดรังสี UV 99