ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
META Ceramic
Ceramic X
Ceramic Air
AERO Ceramic
Ceramic X Ionic+
Speed - X
X-Clusive
X-Trend
X-Treme
X-Gen
X-Flash
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
Star Series
Ceramic x
X-Treme
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
X-Treme ฟิล์มเงาสะท้อนความร้อนสูง เพื่อผู้รักกิจกรรมกลางแจ้ง 
 
รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ % แสงส่องผ่าน % การสะท้อนแสง % การลดรังสี UV
XC50SLPSHC ฟ้าอ่อน 58% 75% 50% 22% มากกว่า 99%
XC35SLPSHC ฟ้าเคลือบเงา 65% 84% 35% 27% มากกว่า 99%
XC50SLPSHC
สี ฟ้าอ่อน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 58%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 75%
% แสงส่องผ่าน 50%
% การสะท้อนแสง 22%
% การลดรังสี UV มากกว่า 99%
XC35SLPSHC
สี ฟ้าเคลือบเงา
% การลดความร้อนจากแสงแดด 65%
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 84%
% แสงส่องผ่าน 35%
% การสะท้อนแสง 27%
% การลดรังสี UV มากกว่า 99%
รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ % แสงส่องผ่าน % การสะท้อนแสง % การลดรังสี UV
XC60SLPSHC
ฟ้าอ่อน 52 67 57 18 มากกว่า 99
XC15OLPSHC
เขียวมะกอก 71 92 14 22 99
XC30CGPSHC
เขียว 68 88 36 22 99
XC50GNPSHC
เขียว 60 78 50 15 มากกว่า 99
XC60SLPSHC
สี ฟ้าอ่อน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 52
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67
% แสงส่องผ่าน 57
% การสะท้อนแสง 18
% การลดรังสี UV มากกว่า 99
XC15OLPSHC
สี เขียวมะกอก
% การลดความร้อนจากแสงแดด 71
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 92
% แสงส่องผ่าน 14
% การสะท้อนแสง 22
% การลดรังสี UV 99
XC30CGPSHC
สี เขียว
% การลดความร้อนจากแสงแดด 68
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 88
% แสงส่องผ่าน 36
% การสะท้อนแสง 22
% การลดรังสี UV 99
XC50GNPSHC
สี เขียว
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 78
% แสงส่องผ่าน 50
% การสะท้อนแสง 15
% การลดรังสี UV มากกว่า 99