ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
META Ceramic
Ceramic X
Ceramic Air
AERO Ceramic
Ceramic X Ionic+
Speed - X
X-Clusive
X-Trend
X-Treme
X-Gen
X-Flash
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
Star Series
Ceramic x
X-Trend
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
X-Trend ฟิล์มสีสันธรรมชาติ...เพื่อผู้มีหัวใจแฟชั่น 
รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ % แสงส่องผ่าน % การสะท้อนแสง % การลดรังสี UV
XC05NEPSHC
ธรรมชาติ 70 90 6 7 99
XC05CPSHC
ชาโคล 58 75 5 8 99
XC20CPSHC
ชาโคล 53 68 25 8 99
XC20NEPSHC
ธรรมชาติ 65 84 16 6 99
XC30CSPSHC
ธรรมชาติ 62 80 30 12 99
XC35NEPSHC
ธรรมชาติ 60 77 34 10 99
XC35CPSHC
ชาโคล 49 63 35 8 99
XC40NEPSHC
เขียวใส 56 72 40 8 99
XC50BLPSHC
ฟ้า 54 70 55 23 99
XC60SNPSHC
ธรรมชาติ 52 67 57 10 มากกว่า 99
XC05NEPSHC
สี ธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 70
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 90
% แสงส่องผ่าน 6
% การสะท้อนแสง 7
% การลดรังสี UV 99
XC05CPSHC
สี ชาโคล
% การลดความร้อนจากแสงแดด 58
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 75
% แสงส่องผ่าน 5
% การสะท้อนแสง 8
% การลดรังสี UV 99
XC20CPSHC
สี ชาโคล
% การลดความร้อนจากแสงแดด 53
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 68
% แสงส่องผ่าน 25
% การสะท้อนแสง 8
% การลดรังสี UV 99
XC20NEPSHC
สี ธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 65
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 84
% แสงส่องผ่าน 16
% การสะท้อนแสง 6
% การลดรังสี UV 99
XC30CSPSHC
สี ธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 62
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 80
% แสงส่องผ่าน 30
% การสะท้อนแสง 12
% การลดรังสี UV 99
XC35NEPSHC
สี ธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77
% แสงส่องผ่าน 34
% การสะท้อนแสง 10
% การลดรังสี UV 99
XC35CPSHC
สี ชาโคล
% การลดความร้อนจากแสงแดด 49
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 63
% แสงส่องผ่าน 35
% การสะท้อนแสง 8
% การลดรังสี UV 99
XC40NEPSHC
สี เขียวใส
% การลดความร้อนจากแสงแดด 56
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 72
% แสงส่องผ่าน 40
% การสะท้อนแสง 8
% การลดรังสี UV 99
XC50BLPSHC
สี ฟ้า
% การลดความร้อนจากแสงแดด 54
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 70
% แสงส่องผ่าน 55
% การสะท้อนแสง 23
% การลดรังสี UV 99
XC60SNPSHC
สี ธรรมชาติ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 52
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67
% แสงส่องผ่าน 57
% การสะท้อนแสง 10
% การลดรังสี UV มากกว่า 99