พันธกิจ
Mission
เราบริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำกัด ขอสัญญาว่าเราจะมุ่งพัฒนา ต่อยอด
และนำนวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
มามอบให้กับคนไทยทุกคน ได้ใช้ ได้เป็นเจ้าของ ในราคาที่ตอบสนองความต้องการได้ในทุกระดับ”