ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคลแท้ทุกรุ่น
รับประกันคุณภาพยาวนานถึง 7 ปีเต็มว่า

“ไม่ลอก ไม่แตกร้าว
ไม่แห้งกรอบ ไม่หลุดล่อน”


เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้องจากศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
โดยลูกค้าที่เลือกติดตั้งฟิล์มเอ็กซ์ตร้าโคลแล้ว
จะได้รับบัตรลงทะเบียนรับประกัน โดยลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดในส่วนที่ 3 แล้วส่งกลับบริษัท
(บางกรณีทางร้านค้าหรือโชว์รูมที่ติดตั้ง
จะรับผิดชอบส่งคืนบริษัทแทนให้)
โดยลูกค้าจะเก็บส่วนที่ 2 ไว้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นทางบริษัทจะดำเนินการออกใบรับประกันคุณภาพฉบับจริงส่งกลับตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ภายใน 1 เดือน

(กรณีลูกค้ายังไม่ได้รับใบรับประกันฉบับจริง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรุณาติดต่อที่ โทร.02-422-2727)
ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคลแท้ทุกรุ่น
รับประกันคุณภาพยาวนานถึง 7 ปีเต็มว่า
“ไม่ลอก ไม่แตกร้าว
ไม่แห้งกรอบ ไม่หลุดล่อน”

เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้องจากศูนย์ตัวแทนจำหน่าย
ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
โดยลูกค้าที่เลือกติดตั้งฟิล์มเอ็กซ์ตร้าโคลแล้ว
จะได้รับบัตรลงทะเบียนรับประกัน โดยลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดในส่วนที่ 3 แล้วส่งกลับบริษัท
(บางกรณีทางร้านค้าหรือโชว์รูมที่ติดตั้ง จะรับผิดชอบส่งคืนบริษัทแทนให้) โดยลูกค้าจะเก็บส่วนที่ 2 ไว้
เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นทางบริษัทจะดำเนินการออกใบรับประกันคุณภาพฉบับจริงส่งกลับตามที่อยู่
ที่ลูกค้าให้ไว้ ภายใน 1 เดือน

(กรณีลูกค้ายังไม่ได้รับใบรับประกันฉบับจริง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรุณาติดต่อที่ โทร.02-422-2727)